ثقلین
TasvirShakhes-ayeh eshterA v laylatolmabit-13961111

آیا می توان امیرالمؤمنین علیه‌السلام را مصداق شأن نزول آیه اشتراء نفس قرار دانست؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب فضایل امیرالمؤمنین علیه‌السلام

برخی به زعم اینکه مفهومِ شراء نفس با کشته شدن تلازم دارد، ادعا کرده اند که آیه «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات ...