ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13961107-SalgardAghayeGhazi-Thaqalain_IR

مراسم سالگرد آیت الله قاضی

آبت الله صدیقی؛ 07 / بهمن / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(95)

الله الله الله

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از وصیت نامه آیت الله سید علی قاضی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(94)

ده مرتبه بالحسین

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از سخنان آیت الله سید علی قاضی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(81)

روضه هفتگی

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از وصیت نامه مرحوم آیت الله سید علی قاضی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(80)

تسبیح صدیقه کبری سلام الله علیها

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از وصیت نامه مرحوم آیت الله سید علی قاضی ...

TasvirShakhes-Ghazai01

روضه هفتگی

پوستر وصیتنامه آیت الله قاضی

...

TasvirShakhes-Ghazai01

تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها

پوستر وصیتنامه آیت الله قاضی

...