ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13940

شب تاسوعای حسینی

حضرت استاد صدیقی؛ 30 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13940728-07Moharram-ThaqalainSite

شب هفتم محرم

حضرت استاد صدیقی؛ 28 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13940727-06Moharram-ThaqalainSite

شب ششم محرم + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 27 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13940726-05Moharram-ThaqalainSite

شب پنجم محرم + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 26 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13940725-04Moharram-ThaqalainSite

شب چهارم محرم + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 25 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13940724-03Moharram-ThaqalainSite

شب سوم محرم + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 24 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13940723-02Moharram-ThaqalainSite

شب دوم محرم + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 23 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes13940722-Moharram

شب اول محرم + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 22 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Masjed-13940720

درس اخلاق مسجد جامع ازگل ۲۸ + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 20 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesMasjed-13940713

درس اخلاق مسجد جامع ازگل ۲۷ + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ 13 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesSadighi-Masjed-13940607-ThaqalainSite

درس اخلاق مسجد جامع ازگل ۲۶ + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ ششم مهرماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesMasjed-13940630

درس اخلاق مسجد جامع ازگل ۲۵ + کلیپ

حضرت استاد صدیقی؛ سی ام شهریورماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes13940623

جلسه بیست و چهارم درس اخلاق مسجد جامع ازگل سال ۱۳۹۴ + کلیپ

بیست و سوم شهریورماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesMasjed-13940616

جلسه بیست و سوم درس اخلاق مسجد جامع ازگل سال ۱۳۹۴ + کلیپ

شانزدهم شهریورماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 19« بعدی...89101112...قبلی »