ثقلین
TasvirShakhes-Hejab-077-ThaqalainSite

کروات

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

حکم خریدن و پوشیدن کروات برای داماد چیست؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-076-ThaqalainSite

کفش صدادار

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آیا پوشیدن کفش های صدادار برای بانوان اشکال دارد؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-075-ThaqalainSite

نگاه شوهر به کلاه گیس همسرش

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آیا نگاه شوهر به کلاه گیس همسرش که از موی زنان نامحرم درست شده، جایز است؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-074-ThaqalainSite

کلاه گیس در خارج کشور

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آیا برای رفتن به خارج از کشور، می توانیم با کلاه گیس نزد مرد نامحرم عکس بیندازیم؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-073-ThaqalainSite

پوشش حجم مو

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

مشخص شدن حجم موی زن از زیر چادر چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-072-ThaqalainSite

پوشیدن لباس های تنگ و تحریک‌ کننده

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

پوشیدن لباس های تنگ و تحریک‌ کننده - کــه برجستگی های بدن زن در آن پیدا است - چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-071-ThaqalainSite

جوراب نازک

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

پوشیدن جوراب نازک چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-167-ThaqalainSite

تیمم بدل از غسل جنابت و نماز

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا كسى كه براى جنابت، تيمم بدل از غسل كرده است، مى تواند نمازهاى بعدى را نيز با آن تيمم بخواند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-169-ThaqalainSite

نماز با تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

پس از بر طرف شدن عذر، آيا نمازهايى را كه با تيمم خوانده ايم، بايد دوباره قضا كنيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-170-ThaqalainSite

تیمم و جبیره

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر باندى كه بر روى زخم دست يا صورت بسته شده، بيشتر از معمول اطراف آن را گرفته باشد، تكليف وضو يا غسل او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-166-ThaqalainSite

تیمم و مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا كسى كه وظيفه اش به جاى غسل تيمم بوده، مى تواند دست به قرآن بزند و يا به مسجد برود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-090-ThaqalainSite

کم رویى در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر شخص در جايى كه مهمان است جنب شود، آيا به جهت خجالت مى تواند به جاى غسل، تيمم كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-165-ThaqalainSite

تیمم و عروسى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

خانم هايى كه براى مجلس عروسى و مانند آن آرايش مى كنند؛ آيا جايز است به جاى وضو تيمم كنند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-101-ThaqalainSite

جنابت و دورى حمام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا به علت دور بودن حمام، مى توانيم به جاى غسل تيمم كنيم؟ ...

صفحه 4 از 214« بعدی...23456...102030...قبلی »