ثقلین
TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-139-ThaqalainSite

مربى نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

در هنگام آموزش، دست مربى به دست و بدن من مى‌خورد، این چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-138-ThaqalainSite

نجات نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

تماس با بدن نامحرم، براى نجات او چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-137-ThaqalainSite

متخصص نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

در صورتى که پزشک زن هم وجود دارد؛ ولى احتمال مى‌رود که متخصص مرد بیمارى را بهتر تشخیص دهد، تکلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-136-ThaqalainSite

دندان پزشک نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

رجوع بیمار به دندان پزشک نامحرم، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-135-ThaqalainSite

تزریقات

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آمپول زدن زن به وسیله نامحرم چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-133-ThaqalainSite

بوسیدن محارم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا بوسیدن محارم خود جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-134-ThaqalainSite

پرستار نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

پرستار براى گرفتن نبض و فشار خون و...باید به بدن زن نامحرم نگاه کند و به بدن او دست بزند، تکلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-132-ThaqalainSite

بوسیدن دختر ممیز

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا بوسیدن و بغل کردن دختر بچه جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-131-ThaqalainSite

دست دادن با دختر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا دست دادن با دختران نابالغ جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-130-ThaqalainSite

دست دادن با غیرمسلمان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

دست دادن با زنان غیرمسلمان چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-129-ThaqalainSite

دست دادن با محارم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا مى‌توان با زنان محرم دست داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-128-ThaqalainSite

دست دادن با پیرزن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا دست دادن با زنان کهنسال نامحرم - که دست خود را براى مصافحه دراز مى‌کنند - گناه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-127-ThaqalainSite

دست دادن با زن نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

دست دادن با زن نامحرم به وسیله دستکش و مانند آن، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-126-ThaqalainSite

دست دادن زن و مرد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگر در منطقه‌اى رسم بر این باشد که هنگام برخورد با یکدیگر مصافحه مى‌کنند (حتى زنان با مردان) و ترک این کار، اهانت و اسائه ...

صفحه 4 از 14« بعدی...23456...10...قبلی »