ثقلین
TasvirShakhesKeshmiri10

درباره‌ی سوره‌ی و العادیات

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

روزی ۱۱۰ مرتبه خوانده شود، روزی حلال فراوانی خواهد آمد و ربطش به امیر المؤمنین (ع) است. از مستور آقا شیرازی به ما رسیده است. ...

TasvirShakhesKeshmiri09

درباره‌ی سوره‌ی انشراح

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

برای کسانی که قبض دارند و سینه‌شان تنگ و مغموم است، خواندنش خوب و سینه را فتح و باز می‌کند. و مرحوم آقا سیّد هاشم ...

TasvirShakhesKeshmiri08

سوره‌‌های بقره، آل عمران، و الذّاریات

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

[درباره‌ی هر یک از سوره‌های بقره و آل عمران و سوره‌ی و الذّاریات می‌فرمودند:] بری رزق، خواندنش مؤثّر است.منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۷ ...

TasvirShakhesKeshmiri07

درباره‌ی سوره‌ی یس

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

در شب نیمه‌ی شعبان سه بار این سوره خوانده شود: یکی نسبت به نیّت سلامتی، دیگر به نیّت رزق، و سومی برای طول عمر. نوعی ...

TasvirShakhesKeshmiri06

درباره‌ی سوره‌ی و النجم

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

برای امراض صعب العلاج هر روز خوانده شود و به امام زین العابدین (ع) تقدیم گردد.منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۷ ...

TasvirShakhesKeshmiri05

درباره‌ی سوره‌ی فتح

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

برای سالک، خواندن این سوره به جهت رفع حجب و گشایش قلب لازم است. منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۷ ...

TasvirShakhesKeshmiri04

درباره‌ی سوره‌ی حشر

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

سوره‌ی حشر مخصوصاً چهار آیه‌ی [آخر] آن، دارای امتیازات بسیار است. از جمله یک روش خواندن آن [سوره] به این طریق است که: یک اربعین ...

TasvirShakhesKeshmiri03

درباره‌ی سوره‌ی قدر (انّا انزلناه)

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

خواندن این سوره مخصوصاً در شب‌های ماه رمضان شبی ۱۰۰۰ مرتبه بسیار خوب است. و اگر کسی از شب اوّل ماه رمضان تا شب بیست ...

TasvirShakhesKeshmiri02

درباره‌ی سوره‌ی توحید (قل هو الله احد)

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

در تمام ماه رجب، ۱۰۰۰۰ مرتبه ورود دارد و برای همه چیز خوب است که تقریباً روزی ۳۳۳ مرتبه می‌شود. خواندن ۱۰۰۰ مرتبه در هر ...

TasvirShakhesKeshmiri01

توسّل به قبور عالمان ربّانی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله سیّد عبد الکریم کشمیری (ره)

هر کس حاجتی داشته باشد، سه روز سر قبر یکی از علماء که نفوس و زهدش بیشتر باشد برود و یک حمد و یازده قل ...

صفحه 4 از 41234