ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-080-ThaqalainSite

اعتکاف مستحبی و کفاره ی آن

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در صورتى كه شخص در روز سوم اعتكاف مستحبى، مريض شود و يا اضطرارى پيش آيد، مى ‏تواند اعتكاف را به هم زند؟ آيا در ...

TasvirShakhes-Etekaf-077-ThaqalainSite

کفاره اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در چه مواردى بطلان اعتكاف موجب كفاره هم مى ‏شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-185-ThaqalainSite

ناتوانى پرداخت کفّاره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر پرداخت كفّاره روزه براى شخصى كه روزه‌اش را به طور عمد افطار كرده، ممكن نباشد(يعنى به واسطه بيمارى نمى‌تواند روزه بگيرد و از نظر ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-181-ThaqalainSite

پرداخت اقساطی کفّاره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

از چند سال گذشته كفّاره روزه بدهكار هستم. آيا مى‌توانم در طول سال در چند نوبت آن را پرداخت كنم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-144-ThaqalainSite

کفاره استمناء و غذا خوردن روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

شخصى گمان مىكرد كه اگر استمناء كند يا غذا بخورد، فقط يك روز قضاى روزه دارد و نمىدانسته، كفاره دارد؛ در اين صورت وظيفهاش چيست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-334-ThaqalainSite

فیلم تحریک همسر

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا زن و شوهر براى تحریك جنسى، مى توانند به فیلم هاى سكس و مبتذل نگاه كنند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-333-ThaqalainSite

فیلم مجاز

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

نگاه به فیلم هاى مجاز داخلى و خارجى - كه از سوى وزارت ارشاد اجازه داده شده است - چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-332-ThaqalainSite

فیلم نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

نگاه به عكس و فیلم برخى از فامیل ها و آشنایان كه از نظر حجاب بى بند و بار و بى باك هستند، چه حكمى ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-331-ThaqalainSite

عکس کودکى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

دیدن عكس دوران كودكى زن نامحرم، در صورتى كه پوشش كافى نداشته باشند، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-330-ThaqalainSite

نگاه به دختر بچه

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا نگاه كردن به مو و بدن دختر نابالغ جایز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-329-ThaqalainSite

نگاه به مرد

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

حكم نگاه كردن زن به بازو و آرنج مرد نامحرم چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-328-ThaqalainSite

نگاه از آینه

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا نگاه به موهاى زن نامحرم، از داخل آینه جایز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-327-ThaqalainSite

نگاه به چشم خواهرى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

نگاه به زنان نامحرم - به ویژه فامیل و آشنا - بدون قصد لذت و تنها از روى علاقه و محبت (مثلاً به چشم خواهرى)، ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-326-ThaqalainSite

نگاه لذّت آور

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر انسان همان طور كه از دیدن باغ و گلستان لذت مى برد، از نگاه كردن به چهره زن لذت ببرد ؛ آیا این كار ...

صفحه 1 از 512345