ثقلین
TasvirShakhesnamaz bar ghabre hosein-13960601

چرا در باب زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که به جای قبله رو به قبر نماز بخوان ؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب چهره زیارت امام حسین علیه‌السلام

برخی بر این ادعا که در زیارت امام حسین علیه‌السلام آمده رو به قبر نماز بخوان، به سوی شیعیان انگشت اتهام خود را بلند کرده ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-328

کربلا قبله جدید شیعیان؟!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اصول مذهب الشیعه ج 1 ص 454 ...