ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13960918-DorePajoheshGariTarikhEslam(8)-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هشتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 18 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960911-DorePajoheshGariTarikhEslam(7)-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هفتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 11 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13960901-FeghhHadis-Thaqalain_Ir

فقه الحدیث – جلسه چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 08 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SiriNejad-13960907-ManabesireMasuman-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشی منابع سیره معصومان – جلسه ششم

استاد سیری نژاد ؛ 07 آذر 1396

پنجمین جلسه دوره پژوهشی منابع سیره معصومان در تاریخ 07 آذر 1396 در مدرس 9 حوزه علمیه امام خمینی(ره) توسط استاد سیری نژاد برگزار گردید ...

TasvirShakhes-Kashani-13960904-DorePajoheshGariTarikhEslam(6)-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه ششم

حجت الاسلام کاشانی؛ 04 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13960901-DerayatolHadis-Thaqalain_Ir

درایه الحدیث – جلسه سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 01 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13960808-DerayatAlhadis-Thaqalain_IR

درایه الحدیث – جلسه دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 08 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960806-DorePajoheshGariTarikhEslam(5)-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 06 آبان 1396

پنجمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه 06 آبان 1396 در مدرس 9 حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که ...

TasvirShakhes-SiriNejad-13960802-ManabesireMasuman-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشی منابع سیره معصومان – جلسه پنجم

استاد سیری نژاد ؛ 02 آبان 1396

پنجمین جلسه دوره پژوهشی منابع سیره معصومان در تاریخ 02 آبان 1396 در مدرس 9 حوزه علمیه امام خمینی(ره) توسط استاد سیری نژاد برگزار گردید ...

TasvirShakhes-Kashani-13960729-DorePajoheshGariTarikhEslam(4)-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی؛ 29 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SiriNejad-13960725-ManabesireMasuman-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشی منابع سیره معصومان – جلسه چهارم

استاد سیری نژاد ؛ 25 مهر 1396

چهارمین جلسه دوره پژوهشی منابع سیره معصومان در تاریخ 25 مهر 1396 در مدرس 9 حوزه علمیه امام خمینی(ره) توسط استاد سیری نژاد برگزار گردید ...

TasvirShakhes-Kashani-13960722-DorePajoheshGariTarikhEslam(3)-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 22 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13960719-DerayatolHadis-Thaqalain_Ir

درایه الحدیث – جلسه اول

حجت الاسلام محسنی؛ 19 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SiriNejad-13960718-ManabesireMasuman-Thaqalain-Ir

دوره پژوهشی منابع سیره معصومان – جلسه سوم

استاد سیری نژاد ؛ 18 مهر 1396

سومین جلسه دوره پژوهشی منابع سیره معصومان در تاریخ 18 مهر 1396 در مدرس 9 حوزه علمیه امام خمینی(ره) توسط استاد سیری نژاد برگزار گردید ...

صفحه 1 از 912345...قبلی »