ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-197-ThaqalainSite

توانایی “نه گفتن”

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چه کنیم که فرزند ما توانایی "نه گفتن" را داشته باشد ؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-197-ThaqalainSite

استفاده از دفترهای سال قبل برای صرفه جویی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا خوب است که از فرزندمان بخواهیم برای رعایت صرفه جویی و پرهیز از اسراف، از دفترهایی که از سال قبل مانده است، در سال ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-196-ThaqalainSite

رفتن به مجالس مذهبی در ایام امتحانات

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر چهارده ساله‌ای دارم که در ایّام امتحانات به مجالس مذهبی می‌رود؛ آیا می‌توانم او را از این کار منع کنم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-195-ThaqalainSite

خواهر و برادری که با هم ناسازگارند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر 8 ساله‌ای دارم که با خواهر 3 ساله‌ی خود ناسازگار است و مدام با هم دعوا می‌کنند؛ چگونه رفتار کنم که رابطه‌ی آن‌ها با ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-194-ThaqalainSite

دعوای بیش از حد کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من سه فرزند دارم که به ترتیب 13 ساله، 10 ساله و 5 ساله هستند. آن‌ها خیلی با هم دعوا و می‌کنند. بعضی مواقع از ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-193-ThaqalainSite

قضاوت پدر و مادر در مورد اختلاف فرزندانشان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

اگر پدر و مادر مجبور شدند که در مورد اختلاف فرزندانشان قضاوت کنند، به چه نکاتی باید توجّه داشته باشند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-192-ThaqalainSite

دعوای کودکان با یکدیگر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من دو دختر ده ساله و هشت ساله دارم که بعضی مواقع همبازی خوبی برای یکدیگر هستند، ولی گاهی اوقات سر برخی از وسایل با ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-191-ThaqalainSite

دختر ۶ ساله‌ای که دچار وسواس فکری شده است

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر شش ساله‌ای دارم که دچار وسواس فکری شده است و در مورد خدا و امامان حرف‌هایی می‌زند که من تعجب می‌کنم؛ مثلاً اگر در ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-190-ThaqalainSite

پسر ۸ ساله وسواسی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر هشت ساله من خیلی وسواس دارد؛ به طوری که بدون دلیل مدام دست‌های خود را می‌شوید و از این قبیل رفتارهای وسواس گونه انجام ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-189-ThaqalainSite

دختر ۶ ساله ای که دچار وسواس شده است

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با دختر شش ساله ام که دچار وسواس شده است و می‌خواهد مدام رواندازش را صاف و تمیز کند؛ چگونه رفتار کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-188-ThaqalainSite

تأثیر وراثت در وسواسی شدن افراد

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا وراثت، در وسواسی شدن افراد تاثیر می‌گذارد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-187-ThaqalainSite

پسری که تمام کارهایش را مادرش انجام می دهد

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

یک پسر شش ساله‌ دارم که تمام کارهای شخصی او را من انجام می‌دهم؛ به طوری که اگر کنار پارچ آب باشد، باید من بیایم ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-186-ThaqalainSite

بغل کردن و بوسیدن کودک و رابطه آن با وابستگی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر من دو سال دارد و در طول روز بارها از من می‌خواهد که او را بغل کنم؛ با این که گاهی اوقات او را ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-185-ThaqalainSite

پسری که خجالتی است

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر پنج ساله‌ای دارم که وابستگی زیادی به من داشت؛ الآن که برادرش به دنیا آمده، وابستگی او کمتر شده است، امّا خجالتی است و ...

صفحه 1 از 14712345...102030...قبلی »