ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-365-ThaqalainSite

منع کودک از کارهای خطرناک

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه به کودک یک ساله امر و نهی کنم و او را از کارهای خطرناکی که انجام می دهد منع کنم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-364-ThaqalainSite

راهکارهای نظم بخشی در بچّه‌ها

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

راهکارهای نظم بخشی در بچّه‌ها چیست و چگونه می‌توان فرزندان را به نظم وا داشت؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-363-ThaqalainSite

تهدید فرزندان برای آرام کردنشان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا پدر و مادر می توانند برای آرام کردن فرزندان، آنها را تهدید کنند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-362-ThaqalainSite

تأثیر جمله “ما ناخواسته بچّه دار شدیم”

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

بعضی از والدین می گویند: "ما ناخواسته بچّه دار شدیم"؛ آیا گفتن این حرف در حضور دیگران درست است؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-361-ThaqalainSite

ترس از فرزند دار شدن مجدد

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من مادر یک دختر پنج ساله هستم. از زمانی که فرزندم به دنیا آمد، من و همسرم بر سرتربیت فرزندمان با مشکل مواجه شدیم؛ زیرا ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-360-ThaqalainSite

آسیب های محیط خارج از منزل

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

برخی اعتقاد دارند که نباید بچّه‌ها را به محیط خارج از منزل فرستاد یا نباید اجازه داد که با دوستان خود در محیط بیرون بازی ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-359-ThaqalainSite

ترس و محبت همزمان؟!

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا این طرز فکر درست است که بچّه باید با یکی از والدین صمیمی باشد و از دیگری بترسد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-358-ThaqalainSite

بهترین زمان برای بارداری دوّم

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

بهترین فاصله ی سنّی برای بارداری دوّم مادر چه زمانی می‌باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-357-ThaqalainSite

اختلاف سنی زیاد بین فرزرندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من دو فرزند با ده سال فاصله‌ی سنّی دارم. می خواستم بدانم که فاصله‌ی سنّی زیاد چه آسیبی را در تربیت فرزندانم ممکن است ایجاد ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-356-ThaqalainSite

تنظیم وقت بین کارهای شخصی خود و فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه باید یک مادر بین وقت گذاشتن برای فرزند و وقت گذاشتن برای خود توازن ایجاد کند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-355-ThaqalainSite

آشنایی فرزند با مباحث تربیتی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

شخصیّت اصلی کودک تا شش، هفت سالگی ساخته می شود امّا معمولاً والدین بخاطر عدم آگاهی باعث می‌شوند که فرزند شخصیت غیر متعارفی داشته باشد. ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-354-ThaqalainSite

وظیفه پدر در تربیت دینی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

اگر مادر اهل نماز نبود، وظیفه‌ی پدر در تربیت فرزندان چیست؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-353-ThaqalainSite

تربیت دینی و الگو پذیری از پدر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

در شرایطی که پدر نمازخوان نیست؛ مادر چگونه می‌تواند فرزند خردسالش را که از پدر الگوپذیری دارد، تربیت دینی کند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-352-ThaqalainSite

تأثیر رابطه والدین بر حرف شنوی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من پدر یک دختر دو و نیم ساله هستم که خیلی او را دوست دارم و به او محبّت می‌کنم ؛ ولی همسرم او را ...

صفحه 1 از 15912345...102030...قبلی »