ثقلین
TasvirShakhes-ShiaVaSoni-040-ThaqalainSite

هدیه ثواب به اموات

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا بهره ای از زنده ها به اموات می رسد؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-039-ThaqalainSite

وهابیان و حرمت زیارت

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا وهابیان از مسافرت به جهت زیارت قبور اولیا نهی می کنند؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-038-ThaqalainSite

تبرّک به امامان علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا تبرّک جستن به آثار انبیا و اولیا، شرک است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-037-ThaqalainSite

زیارت امامان علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا به زیارت قبور اولیا می رویم؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-036-ThaqalainSite

زیارت

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

میزان در توحید عبادی و زیارت صحیح چیست؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-035-ThaqalainSite

واسطه خدا و بندگان

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا برای درخواست حوایج به سراغ واسطه می رویم؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-034-ThaqalainSite

توسّل

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا توسل نمودن به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندان مطهرشان شرک است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-033-ThaqalainSite

کرامات و معجزات امامان علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا اعتقاد به کرامات و قدرت فوق طبیعی برای غیرخداوند شرک است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-032-ThaqalainSite

شفاعت توحیدی

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

چه تفاوتی میان عقیده مشرکان در خصوص شفاعت بت ها و عقیده شیعیان درباره امامان خود وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-031-ThaqalainSite

حقیقت شفاعت

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

حقیقت شفاعت چیست؟ ...

TasvireShakes-kashani-13951021-Tosigh-ThaqalainSite

توثیق نصوص تاریخی و پیش فرض های کلامی

پاتوق پژوهش؛ حجت الاسلام کاشانی 21 دی 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-ShiaVaSoni-030-ThaqalainSite

شفاعت در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا قرآن به مسئله شفاعت اشاره کرده است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-029-ThaqalainSite

ازدواج موقت

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

آیا متعه و ازدواج موقت در قرآن و یا زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وجود داشته است؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-028-ThaqalainSite

نامگذاری ها

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

چرا اهل بیت(علیهم السلام) نام برخی از فرزندان خود را به نام های خلفا، نام گذاری کرده اند؟ آیا این کار دلیل بر رابطه خوب ...

صفحه 1 از 712345...قبلی »