ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-328

کربلا قبله جدید شیعیان؟!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اصول مذهب الشیعه ج 1 ص 454 ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-148-ThaqalainSite

نماز مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا نماز مستحبى را مى توان در حال حركت خواند؟ رعایت قبله در نمازهاى مستحبى چگونه است؟ ...