ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-711-Thaqalain-IR

تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

با توجه به این‌ که حرکت در نماز موجب بطلان خواهد شد، تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه هنگام نماز چگونه توجیه پذیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-328

کربلا قبله جدید شیعیان؟!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اصول مذهب الشیعه ج 1 ص 454 ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-148-ThaqalainSite

نماز مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا نماز مستحبى را مى توان در حال حركت خواند؟ رعایت قبله در نمازهاى مستحبى چگونه است؟ ...