ثقلین
TasvirShakhes-HamsarDari-34-ThaqalainSite

نامگذارى فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

در برخى از كتاب ها مطالعه كردم كه نامگذارى فرزند در شخصيت او تأثير دارد؟ شما چه اسم هايى را پيشنهاد مى كنيد؟ ...

TasvirShakhes-HamsarDari-33-ThaqalainSite

تربیت فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

من در خانواده اى بزرگ شدم كه هيچ آزادى عملى نداشتم و پدر سخت گيرى داشتم؛ بنابراين نمى دانم در تربيت فرزند آينده خود چه ...

TasvirShakhes-HamsarDari-25-ThaqalainSite

فرزنددارى

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

هدف از بچه دار شدن چيست؟ چه لزومى دارد كه بچه اى به دنيا بياوريم و براى تربيت آن مشكلات زيادى را تحمل كنيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-241-ThaqalainSite

انتقال فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

جايز است فطره را در شهر ديگرى بدهيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-240-ThaqalainSite

مقدار فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

مقدار فطره چقدر است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-221-ThaqalainSite

جنس فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

زكات فطره را بايد از قوت متعارف داد، يا قوت شرعى؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-239-ThaqalainSite

دستگردان فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا جايز است پيش از ماه رمضان، فطره را به فقير داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-238-ThaqalainSite

زمان پرداخت فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-233-ThaqalainSite

پرداختن زکات فطره به فرزند دانشجو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا پدر مى‌تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، بدهد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-223-ThaqalainSite

فطره زن و فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

پدرى كه زكات فطره نمى‌دهد، تكليف زن و فرزند او چه مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-188-ThaqalainSite

کفّاره روزه فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه به جهت افطار عمدى روزه، كفّاره برعهده دارد، اما درآمدى ندارد و تحت تكّفل پدر است ؛ چه كسى بايد كفّاره‌اش را بدهد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-264-ThaqalainSite

نذر فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا براى نذر اجازه پدر لازم است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-204-ThaqalainSite

پرداخت فطریه به فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا پدر مى تواند زكات فطره را به فرزند خود كه محتاج است، بدهد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-125-ThaqalainSite

مد و طعام

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

منظور از مد و طعام در كفّاره روزه چيست؟ ...

صفحه 1 از 2612345...1020...قبلی »