ثقلین
TasvirShakhes-AdabeEkhtelaf

اینفوگرافیک ادب اختلاف

پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تاکنون، اختلافات مذهبی فراوانی دامن گیر جهان اسلام شده است که متأسفانه امروز ...

TasvirShakhesEmamHoseyn10

ریشه‌های فرهنگی قیام امام حسین علیه السلام

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

یکی دیگر از ریشه های تاریخی عاشورا ، ریشه های فرهنگی آن است که آن ظهور و بروز دو مسئله است ، نخست:  مسئله اجتهاد ...