ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1282-Thaqalain-IR

مراد از عرش و کرسى در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مراد از عرش و کرسى در قرآن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1233-Thaqalain-IR

عرش و کرسی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

عرش و کرسی چیست؟ ...

TasvirShakhes-ArzeHadis-13960101-Thaqalain-Ir

وجوه و مصادیق واژه‌هاى «ماء» و «سماء» در قرآن

مقاله ای از پروین بهارزاده : جستار هایی در قرآن و احادیث

معانى واژه‌هاى «ماء» و «سماء»، در اين مقاله مورد بررسى است. «ماء» در قرآن، در دو بُعد مادّى و معنوى مطرح شده است. در بعد ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-326

برتری کعبه یا حجره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب بدیع الفوائد ج 3 ص 135 و 136 ...

TasvirShakhes-Tosiye-06-ThaqalainSite

عرش الهى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

اين كه قرآن مى فرمايد: «وَكانَ عَرشُهُ عَلَى الْماء» عرش الهی بر آب واقع شده، چه معنايى دارد؟ ...