ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-326

برتری کعبه یا حجره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب بدیع الفوائد ج 3 ص 135 و 136 ...

TasvirShakhes-Tosiye-06-ThaqalainSite

عرش الهى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

اين كه قرآن مى فرمايد: «وَكانَ عَرشُهُ عَلَى الْماء» عرش الهی بر آب واقع شده، چه معنايى دارد؟ ...