ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-233-Thaqalain_IR

طلب ارث عایشه و حفصه از عثمان

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا عایشه و حفصه از عثمان طلب ارث کردند؟ ...

TasvirShakhes- fahesheh naboodane hamsarane payambaran-13960627

آیا همسر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله خیانت کرده بود؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب چهره پیامبر

حافظ رجب روایت مرسله ای را نقل می کند که در آن بیان می کند عايشه چهل دينار را از خيانت جمع‌آوري كرده بود. حال ...

TasvirShakhes- fahshaye ayesheh-13969628

آیا همسر نوح و لوط علیهماالسلام و نیز همسر پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله آلوده به فحشا شده اند؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب ساحت پیامبران

برخی با بیان روایتی از مرحوم کلینی، بیان می کنند که امام باقر همسران حضرت نو و حضرت لوط را فاحشه خوانده‌اند. آنان با این ...

TasvirShakhes-elale adame hob beh ayesheh-13960621

چرا شیعیان عایشه را قبول ندارند؟

پاسخ به سؤالی در جهت علل عدم پذیرش عایشه در نزد شیعیان

شاید بسیاری از شیعیان بر اساس تبلیغات و گفتارهای سوء اهل سنت بیان می دارند که چرا با وجود اینکه قرآن همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-084-Thaqalain_IR

اتفاقات پس از جنگ جمل برای عایشه

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

چه اتفاقاتی برای عائشه همسر پیامبر اسلام(ص) بعد از نبرد جمل رخ داد؟ آیا او مدتی در حصر خانگی به سر می‌برد؟ ...

TasvirShakhes-21-VIP-ThaqalainSite

برتری فاطمه زهرا سلام الله علیها

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «أزواج النبی» ...

TasvirShakhes-19-VIP-ThaqalainSite

برترین همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «أزواج النبی» ...

TasvirShakhes-teadode hamsarane payambar-13960524

علت تکرر ازدواج پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله چیست؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب چهره پیامبر

پاسخ مثبت است به چه دليل؟ و اگر نبوده از چه زماني در اذان آورده شده است؟ شهادت بر ولایت امیرمؤمنان در نماز، امری است که ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-195-13960517-Thaqalain-Ir

بازشناسی جنگ های امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دیدگاه فرقه های کلامی

مقاله ای از حسین مفتخری و نبی الله باقری زاد گنجی

سلسله حوادثی که از اواسط دوره خلافت عثمان آغاز شد و به قتل او انجامید و همچنین حوادث دوره پنج‌ساله خلافت علی˜ به خصوص جنگ‌های ...

TasvirShakhes-tojihe rezae kabir-13960516

آیا رضاع کبیر منقول از عایشه، همان رضاع با واسطه است؟

پاسخ به شبهه‌ای در جهت توجیه نامربوط رضاع کبیر

شخصی با ادعای مساوق بودن رضاع کبیر و رضاع با واسطه سعی در آن دارد که روایتی را از شیعه بیرون کشد تا با آن ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-521

بهترین همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «المسند» جزء 3 ص 247 ...

TasvirShakhes-13-VIP-ThaqalainSite

اعتراف به برتری فاطمه زهرا سلام الله علیها

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «أزواج النبی» ...

TasvirShakhes-Bartari-13960331-Thaqalain-Ir

برتری حضرت زهرا سلام الله علیها بر تمام زنان

مقاله ای از عبالعزیز غماری شافعید و عبدالحسین طالعی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

نویسنده که از محدّثان بزرگ اهل تسنن در سالهای اخیر است، در این گفتار به نقد کلام ابوبکر ابن عربی معافری در کتاب عارضة الاحوذی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-469

بدعت خوب!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 482 ...

صفحه 1 از 712345...قبلی »