ثقلین
TasvirShakhes-Fateme-sadr-zade---salgarde-pedar---ThaqalainSite

درد و دل فرزند شهید صدر زاده

اولین سالگرد شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده

...

TasvirShakhes-ShahidSadrZade

زندگی شهید صدرزاده از زبان خودش در مستند «روایت نصر»+فیلم

ششمین قسمت از سری مستندهای روایت نصر

ششمین قسمت از سری مستندهای روایت نصر که به سرگذشت مدافعان حرم شهید و شهدا می پردازد این بار زندگی شهید مصطفی صدرزاده را به ...