ثقلین
TasvirShakhes-Hadis-13951230-Thaqalain-Ir

واکاوی آراء استاد محمّدباقر بهبودی پیرامون موضوعات در حدیث شیعه

مقاله ای از مرتضی نادری؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

استاد محمّدباقر بهبودی در بحث از حدیث شیعه و تاریخ آن، از یک سو، به پدیده وضع حدیث، اقسام موضوعات، گروههای واضعان و ترفندهای ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-486

توهین البانی به سیوطی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «سلسلة الأحادیث الضعیفة» ج 3 ص 479 ...

TasvirShakhes-Barrasi-VaVakavi-13960401-Thaqalain-Ir

بررسی و واکاوی اولین زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام

مقاله ای از جمال فرزند وحی و مجتبی زینی‌وند؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

زیارت مطلقة امام حسین علیه السلام حدیثی صحیح و معتبر است که از زمان امام صادق علیه السلام روایت شده است. در این ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-485

توهین البانی به ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «سلسلة الأحادیث الضعیفة» ج 12 ص 125 و 126 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-484

توهین البانی به عالم بزرگ حنفی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «کشف النقاب» ج 1 ص 9 ...

TasvirShakhes-Feghh-13960330-Thaqalain-Ir

فقه در مذهب شیعه: ترجمه‌ای نویافته از شرایع ‌الدین، منسوب به امام رضا علیه السلام

مقاله ای از حسین متقی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

این گفتار، ترجمه‌ای است کهن، متعلّق به دوره تیموریان، سدة علیه السلام یا 8 هجری، از رسالة شرایع الدین که امام رضا ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-483

تفاوت شیخ مفید با ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تاریخ الاسلام» و کتاب «سیرأعلام النبلاء» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-482

«شیخ مفید» از زبان «ذهبی»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تاریخ الاسلام» ج 28 ص 333 ...

TasvirShakhes-Tabin-13960329-Thaqalain-Ir

تبیین و دفاع امام رضا علیه السلام از معارف الهی در تقابل با نهضت ترجمه و آراء متکلمان

مقاله ای از آیت الله سید جعفر سیدان و محمدرضا نوروزی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

یکی از اهداف مهم پیامبران الهی و أئمّة اطهارedfr تبیین مسائل و معارف دینی و بیان حق و باطل و روشن کردن پیروان آن ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-481

انکار فضیلت علی علیه السلام بخاطر تعصب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فضائل الصحابة» و کتاب «المطالب العالیة» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-480

علم بی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تهذیب الأسماء و اللغات» ج 1 ص 346 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-479

اولین مسلمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تهذیب الأسماء و اللغات» ج 1 ص 245 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-478

آگاهی از زمان شهادت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تهذیب الأسماء و اللغات» ج 1 ص 348 و 349 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-477

توهین البانی به عالم بزرگ

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «اصل صفة صلاة النبی» ج 3 ص 888 ...

صفحه 1 از 8512345...102030...قبلی »