ثقلین
AxMatn-ThaqalainSite-(122)

اعتراض «ألبانی» به «ابن تیمیه»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(121)

اعتراف «ابن حجر»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از مکتوبات علّامه امینی رحمت الله ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(120)

نقد فضائل علی علیه السلام با توهّم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 211 کتاب شریف الغدیر - ط دارالکتاب العربی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(119)

اعتراف ناخواسته ابن تیمیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 211 کتاب شریف الغدیر - ط دارالکتاب العربی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(118)

فضیلتی خاص برای امیرالمومنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 211 کتاب شریف الغدیر - ط دارالکتاب العربی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(117)

دروغ ابن تیمیه درباره حدیث ثقلین

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 139 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(116)

ازدواج همزمان با نُه زن!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 139 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(115)

علیٌ قسیم النار و الجنه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 255کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(114)

تفاوت قاتلان علی(علیه السلام) و عثمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 585 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(113)

برتری علمی امیرالمومنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 255 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(112)

اعتراض به اجتهاد غلط

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(111)

بی ادبی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(109)

اجتهاد در برابر نص

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(108)

دروغگوی حواس پرت!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 171 کتاب شریف الغدیر ...

صفحه 1 از 212