ثقلین
TasvirShakhes-AdabeEkhtelaf

اینفوگرافیک ادب اختلاف

پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تاکنون، اختلافات مذهبی فراوانی دامن گیر جهان اسلام شده است که متأسفانه امروز ...

TasvirShakhesemamhosein28

فعالیت‌های امام حسین علیه السلام در ایام اقامت در مکه

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

امام حسین (ع) به مدت چهار ماه و پنج روز در مکه اقامت داشت انتخاب این شهر انتخاب سنجیده ای بود زیرا مکه حرم امن ...

TasvirShakhesemamhosein116

امام حسین علیه السلام در مدینه و ملاقات های ایشان

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

یزید سه روز بعد از مرگ معاویه به دمشق رسید و در ضمن سخنرانی برا ی مردم ،حکومتش را اعلام نمود و مردم هم با ...

TasvirShakhesemamhosein23

حرکت حکومت محلى اموى در مکه برای جلوگیری از شکل گیری قیام حسینی  

تلاش های امام حسین علیه السلام در مکه

در مکه، والى شهر با همه توان حرکاتِ کوچک و بزرگ امام علیه السلام را زیر نظر گرفت و از آن حضرت خواست که در ...

TasvirShakhesemamhosein29

چرا امام حسین علیه السلام بر ترک مکه در ایام حج اصرار ورزید؟

تلاش های امام حسین علیه السلام در مکه

در روند وقایع نهضت حسینى مجموعه اى از وقایع دیده مى شود که عبرت آمیز و پرسش برانگیز است. از بارزترین این وقایع خروج امام ...