ثقلین
TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-132-ThaqalainSite

استمنا با همسر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

شخصى به قصد اينكه از همسرش منى خارج شود، او را با دست تحريك مى كند، آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-131-ThaqalainSite

استمناى شوهر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا در صورتى كه همسر انسان در دسترس نباشد، شخص مى تواند از طريق ديگر (استمنا) به ارضاى خود بپردازد؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-130-ThaqalainSite

استمناى بانوان

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا استمنا براى بانوان هم هست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-129-ThaqalainSite

استمنا و آزمایشگاه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

براى تشخيص اينكه مرد قادر بر بچه دار شدن هست آيا مى تواند استمنا كند تا آزمايش هاى پزشكى بر روى منى او، انجام شود؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-128-ThaqalainSite

نزدیکى در دوران آبستنى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا در دوران آبستنى و باردارى، نزديكى با زن جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-127-ThaqalainSite

آمیزش در حال روزه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

اگر زن و شوهر در ماه رمضان روزه دار باشند، نزديكى آنها چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-126-ThaqalainSite

ملاعبه هنگام روزه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا ملاعبه با همسر - به جز نزديكى - در حال روزه جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-125-ThaqalainSite

آمیزش و سلامتى زن

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

در جايى كه روابط زناشويى (و افراط در آن) براى سلامتى زن ضرر داشته باشد، آيا زن مى تواند تمكين نكند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-124-ThaqalainSite

نزدیکی از پشت با همسر در زمان حیض

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

حكم نزديكى از پشت در زمانى كه زن حائض است، چيست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-123-ThaqalainSite

نزدیکی با همسر در زمان حیض

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

حكم مردى كه با همسرش در زمان حيض نزديكى كند، چيست؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-29-ThaqalainSite

زیبایى زن

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

آیا طبق حدیث: «عقول النساء فى جمالهن و جمال‌الرجال فى عقولهم» عقل زن در جمال او خلاصه مى شود و جمال مرد در ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-28-ThaqalainSite

نقصان عقل زن

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

من در نهج البلاغه مطلبی در مورد زنان دیدم که در آن امام علی(علیه السلام) زنان را با تعابیر مختلفی از جمله ناقص العقل بودن ...

TasvirShakhes-HamsarDari-37-ThaqalainSite

پدر و مادر همسر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

چگونه روابط خودم را با پدر خانم و مادر خانمم بهتر و صميمى تر كنم؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-122-ThaqalainSite

نزدیکى در ایام عادت

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا زن و شوهر، مى توانند در زمان حيض به جز نزديكى، ساير استمتاعات را از يكديگر داشته باشند؟ ...

صفحه 1 از 2212345...1020...قبلی »