ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-330

خیانت علمی قرطبی ۱

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب جامع لأحکام القرآن ج 1 ص 398 ...

TasvirShakhes-Kashani-13950129-YaddashteSoti-MohebeAmiralmomenin

برخورد دوگانه با دشمنان و محبان اهل بیت علیه السلام

یادداشت صوتی حجت الاسلام کاشانی - شماره 5
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13950201-YaddashteSoti-VeladateAmiralmomenin

سند ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه از زبان نواده خلیفه دوم

یادداشت صوتی حجت الاسلام کاشانی - شماره 4
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ebneteymiye13950121

ابن تیمیه و مسخ شدن شیعیان

یادداشت صوتی حجت الاسلام کاشانی - شماره 3
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13950115-YaddashteSoti-ShoaybArnaout

خیانت علمی محقق مشهور معاصر «شعیب الأرنؤوط» نسبت به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام

یادداشت صوتی حجت الاسلام کاشانی - شماره 2
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-basharavvadmaroofkhaen-310x165

خیانت علمی محقق برجسته «بشار عواد معروف» به حدیث غدیر

یادداشت صوتی حجت الاسلام کاشانی - شماره 1
در حال لود شدن فایل های صوتی...