ثقلین
TasvirShakhes-SavabeZiyarateHazrateAbdolAzim-ThaqalainSite

چرا زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را دارد؟

حجت الاسلام کاشانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AbdolAzim

مقام حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

در بیان حضرت استاد صدیقی

مطلب زیر، از بیانات حضرت استاد صدیقی در نمازجمعه 12 اسفند 1390 استخراج شده است. ...