ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1051-Thaqalain-IR

شأن نزول، مقاصد و اهداف کلی سوره حمد

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

شأن نزول، مقاصد و اهداف کلی سوره حمد، و محورها و آموزه های آن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1050-Thaqalain-IR

یکی بودن حواریون و اوصیای حضرت عیسی علیه السّلام

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا حواریون حضرت عیسی (ع) همان اوصیای ایشان بودند و چرا همۀ آنان در یک وقت و با هم بودند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1049-Thaqalain-IR

صفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

صفات پیامبر اکرم (ص) مطابق آیه «لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ» چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1048-Thaqalain-IR

نظم پسندیده کتاب مقدس و قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

کتاب مقدس دارای نظم پسندیده ای است که قرآن فاقد آن است. این مطلب چگونه با برتری قرآن سازگاری دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1047-Thaqalain-IR

معنای لغوی و اصطلاحی اسباب النزول

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای لغوی و اصطلاحی اسباب النزول چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1046-Thaqalain-IR

خلقا آخر در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

خلقا آخر در قرآن چه خلقی است؟ و می توان گفت که منظور نفس ناطقه است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1045-Thaqalain-IR

منظور از دو مرگ و دو حیات در آیه ۱۱ سوره غافر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از دو مرگ و دو حیات در آیه 11 سوره غافر چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1044-Thaqalain-IR

معنای یتیهون

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای یتیهون چیست؟ آیا حضرت موسی نیز با قوم بنی اسرائیل در تیه بود یا نه؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1043-Thaqalain-IR

رابطه بین مدین و ثمود در آیۀ شریفۀ «کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فیها أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در آیۀ شریفۀ «کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فیها أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ»، چه رابطه ای بین مدین و ثمود وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1042-Thaqalain-IR

رزق و روزی در آسمان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از این که خداوند فرموده است: رزق و روزی شما و هرآنچه وعده دارید در آسمان است، چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1041-Thaqalain-IR

صفات خداوند در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در سوره 59 خداوند خود را با صفت متکبر معرفی می کند! آیا خدا واقعاً متکبر است؟ معنای تکبر خدا چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1040-Thaqalain-IR

معنای جعلنا در آیه ۱۲۳ و یرد الله در آیه ۱۲۵ سوره انعام

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای جعلنا در آیه 123 و یرد الله در آیه 125 سوره انعام چیست و چگونه تفسیر می شود؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1039-Thaqalain-IR

آیه سقایه الحاج در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیه سقایة الحاج در قرآن به چه آیه ای می گویند و به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1038-Thaqalain-IR

منظور از قرآن شناسی عرفانی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از قرآن شناسی عرفانی چیست؟ ...

صفحه 1 از 8612345...102030...قبلی »