ثقلین
TasvirShakhes-Akhavan-13960920-Tafsir-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۲۳

آیت الله اخوان؛ 20/ آذر / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-sadighi-13960918-Tafsir-Thaqalain_Ir

اخلاق در قرآن ۴۷

آیت الله صدیقی؛ 18 / آذر/ 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-12997-Thaqalain-IR

تفسیر کلام خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا تفسیر کلام خداوند توسط غیر رسول و فرستاده او مجاز است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-12984-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۹ سوره جن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تفسیر آیه 9 سوره جن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-12968-Thaqalain-IR

تفسیر آیات ۱۴۶ تا ۱۴۸ سوره شعراء

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

بر اساس آیات 146 تا 148 سوره شعراء، قوم ثمود در سرزمینی پر از چشمه های آب زندگی می نمودند، اما در آیه 28 سوره ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1289-Thaqalain-IR

فرق بین تفسیر به رأی و تفسیری که در آن از یک نظر روشنفکرانه (خبر واحد موثق) استفاده شده است

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

فرق بین تفسیر به رأی و تفسیری که در آن از یک نظر روشنفکرانه (خبر واحد موثق) استفاده شده است چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1280-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۱۴ سوره آل عمران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

با توجه به آیه 14 سوره آل عمران،آیا زنان نیز بخشی از امور مادی و پست برای مردان بوده و در ردیف چهار پایان باید ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1267-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۵۴ سوره آل عمران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مطابق آیه 54 سوره آل عمران اگر پیروان عیسی تا قیامت بر همه کافران برتری دارند. پس دین عیسی را برمی گزینیم که تا قیامت ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1262-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۱۰۰ سوره توبه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیه 100 سوره توبه برای چه کسانی نازل شده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1249-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۵۰ سوره احزاب

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا پیامبر(ص) نسبت به دیگر افراد؛ در بهره برداری از امیال جنسی آزادتر بوده و حتی همسران پیامبر(ص)، از محدودیت هایی برخوردارند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1246-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۷۰ سوره نحل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور خداوند از کسانی که به پیری می رساند تا هر چه را آموخته است از یاد ببرد چیست؟ ...

TasvirShakhes-sadighi-13960911-Tafsir-Thaqalain_Ir

اخلاق در قرآن ۴۶

آیت الله صدیقی؛ 06 / آذر / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1244-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۳۸ از سوره نحل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا خدا در آیه 38 از سوره نحل می فرماید: اکثر مردم درباره معاد چیزی نمی دانند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1225-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۸ سوره نمل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در آیه 8 سوره نمل منظور از کسی که در آتش است و کسی که اطراف آتش است چیست؟ ...

صفحه 1 از 2812345...1020...قبلی »