ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-689

اعتراف مهم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بدعت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 1025 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-547

تبریک عمر به امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «المسند» جزء 14 ص 185 و 186 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-327

نافرمانی برخی اصحاب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب مسند ابی یعلی ج 3 ص 233 و 234 ...

TasvirShakhes-Payambar-ESQ-33-ThaqalainSite

مأموریت امام علی علیه السلام در یمن

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

آیا حضرت علی(ع) به یمن رفته بوده است؟ در آن‌جا چه مأموریتی داشتند؟ ...

TasvirShakhesPayambar

پذیرش دعوت علی علیه السّلام، ردّ دعوت خالد

صفحاتی از زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله خالد بن ولید را با لشگریانی به یمن نزد قبیله همدان فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت ...

TasvirShakhesPayambar

مخالفان و معارضان ابلاغ جانشینی پیامبر

صفحاتی از زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم

از ابتدای رسالت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم گروهی همیشه در مقابل ایشان می ایستادند و با بهانه های واهی ...

TasvirShakhesPayambar

تواتر حدیث غدیر ۱

صفحاتی از زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم

لید: خبر متواتر در اصطلاح اهل حدیث، روایتی است که سلسله راویان آن تا به معصوم در هر طبقه به تعدادی زیاد و کثیر باشند که امکان توافق ...