ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-327

نافرمانی برخی اصحاب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب مسند ابی یعلی ج 3 ص 233 و 234 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-321

نماز اسامه کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب موارد الظمان ج 6 ص 270 ...

TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-237

تکرار حدیث غدیر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-219

ازدواج آسمانی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhespayambar20

تحمّل سختی‌ها توسط شخص پیامبر اکرم صل الله علیه وآله ۱

به روایت شیخ حرّ عاملی

مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب اثبات الهداه از حسین ابن حمدان حصینی، نقل می‌کند که:مردی از اصحاب رسول خدا (ص) سر دست گوسفندی را ...