ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1120-Thaqalain-IR

تفاوت مفهومی کلمه «نزّلنا» با «انزلنا»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

کلمه «نزّلنا» با «انزلنا» چه تفاوتی از نظر مفهوم دارند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1119-Thaqalain-IR

نام حضرت عیسی در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

نام حضرت عیسی چند بار در قرآن آمده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1118-Thaqalain-IR

حکم نماز شب پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در کدام آیه قرآن حکم نماز شب پیامبر (ص) آمده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1117-Thaqalain-IR

صفات قاری قرآن از نظر امام صادق (علیه السّلام)

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

صفات قاری قرآن از نظر امام صادق (ع) چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1116-Thaqalain-IR

دعا در آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

کدام یک از آیات قرآن مجید، دعا و یا در حکم دعا هستند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1115-Thaqalain-IR

شأن نزول دو آیه پایانی سوره حجر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

شأن نزول دو آیه پایانی سوره حجر چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1114-Thaqalain-IR

تفسیر «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تفسیر «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ» چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1113-Thaqalain-IR

محتوای کلّی سوره اعراف و فضیلت قرائت آن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

محتوای کلّی سوره اعراف و فضیلت قرائت آن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1112-Thaqalain-IR

منظور از «دابه الارض» در سوره نمل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از «دابة الارض» در سوره نمل چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1111-Thaqalain-IR

توضیح جملۀ «أئِمٌهً یَهدُونَ بِأمرِنَا»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

جملۀ «أئِمٌةً یَهدُونَ بِأمرِنَا» را توضیح دهید؛ رابطۀ آن با مسئلۀ امامت چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1110-Thaqalain-IR

معنای «شاطی الوادی الایمن و البقعه المبارکه» در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

شاطی الوادی الایمن و البقعة المبارکه در قرآن به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1109-Thaqalain-IR

دیدگاه مفسران درباره جزء آیات قرآن بودن بسم الله الرّحمن الرّحیم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

دیدگاه مفسران درباره جزء آیات قرآن بودن بسم الله الرّحمن الرّحیم چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1107-Thaqalain-IR

تعالیم و آموزه های سوره کهف

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تعالیم و آموزه‌های سوره کهف چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1106-Thaqalain-IR

معنای آیه: «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای آیه: «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح» چیست؟ ...

صفحه 1 از 30512345...102030...قبلی »