ثقلین
TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-132-ThaqalainSite

استمنا با همسر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

شخصى به قصد اينكه از همسرش منى خارج شود، او را با دست تحريك مى كند، آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-131-ThaqalainSite

استمناى شوهر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا در صورتى كه همسر انسان در دسترس نباشد، شخص مى تواند از طريق ديگر (استمنا) به ارضاى خود بپردازد؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-130-ThaqalainSite

استمناى بانوان

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا استمنا براى بانوان هم هست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-129-ThaqalainSite

استمنا و آزمایشگاه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

براى تشخيص اينكه مرد قادر بر بچه دار شدن هست آيا مى تواند استمنا كند تا آزمايش هاى پزشكى بر روى منى او، انجام شود؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-128-ThaqalainSite

نزدیکى در دوران آبستنى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا در دوران آبستنى و باردارى، نزديكى با زن جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-127-ThaqalainSite

آمیزش در حال روزه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

اگر زن و شوهر در ماه رمضان روزه دار باشند، نزديكى آنها چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-126-ThaqalainSite

ملاعبه هنگام روزه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا ملاعبه با همسر - به جز نزديكى - در حال روزه جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-125-ThaqalainSite

آمیزش و سلامتى زن

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

در جايى كه روابط زناشويى (و افراط در آن) براى سلامتى زن ضرر داشته باشد، آيا زن مى تواند تمكين نكند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-124-ThaqalainSite

نزدیکی از پشت با همسر در زمان حیض

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

حكم نزديكى از پشت در زمانى كه زن حائض است، چيست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-123-ThaqalainSite

نزدیکی با همسر در زمان حیض

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

حكم مردى كه با همسرش در زمان حيض نزديكى كند، چيست؟ ...

TasvirShakhes-Dokhtaran-Va-Niazha-020-ThaqalainSite

این طوری بهتره!!

پرسش و پاسخ پیرامون دختران و نیازهای پیش رو

بعضی ها خیلی با هم راحتند و دور همی خوش اند و حتی می‌ گویند برای زندگی آینده این طوری بهتره؟!! ...

TasvirShakhes-Dokhtaran-Va-Niazha-019-ThaqalainSite

التماس تلفنی!

پرسش و پاسخ پیرامون دختران و نیازهای پیش رو

یکی از پسرها چندبار تلفنی با من صحبت کرد و اظهار محبت کرد اما من جواب منفی دادم. اما اون گفت از وقتی با تو ...

TasvirShakhes-Dokhtaran-Va-Niazha-018-ThaqalainSite

فقط ارتباط

پرسش و پاسخ پیرامون دختران و نیازهای پیش رو

با پسری ارتباط جنسی دارم امّا رابطه زناشویی انجام نمی‌‌شود. آیا این کار اشتباه است؟ ...

TasvirShakhes-Dokhtaran-Va-Niazha-017-ThaqalainSite

دوری راه!

پرسش و پاسخ پیرامون دختران و نیازهای پیش رو

دانشجوی ترم آخر هستم. پنج ماه پیش با پسری آشنا شدم؛ حالا این رابطه به خاطر دوری راه و مخالفت پدرش قطع شده. حال روحی ...

صفحه 1 از 3712345...102030...قبلی »