احترام حضرت زهرا سلام الله علیها را فقط خاندان عصمت و طهارت می‌شناسند و دیگران نمی‌توانند بشناسند!… این نوری است که خداوند توسط حضرت زهرا سلام الله علیها به ائمه‌ی معصومین عنایت کرده و آن نور از طرف ائمّه‌ی معصومین به دیگر بندگان خداوند رسیده است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۵۰