[س:] بهترین کار برای سالک در کدام یک از اعمال عبادی است؟

ج: بهترین آن سجده است، مانند ذکر یونسیه:

«لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ»

یا ذکر سجده‌ی حضرت موسی بن جعفر (ع):

«عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِکَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِکَ».

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۸