[س:] نظر مبارک درباره‌ی سالکینی که این در و آن در می‌زنند چیست؟

ج: عرفاء، سالک متلوّن را نمی‌پذیرند. وقتی سالکی به استادی کامل مربوط شد، باید تحت اشراف او به مجاهدت نفسانی بپردازد؛ و الّا با این در و آن در زدن، به جایی نخواهد رسید.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۷