در صحیح بخاری یک روایتی است می‌گوید: رفتم به مادرمان عایشه گفتم که چه کسی لحظات آخر زیر بغل پیامبر را گرفته بود که او را به خانه بیاورند؟ گفت: فضل بن عبّاس و یک نفر دیگر. این کتاب برای… محمّد بن اسماعیل بخاری سال ۲۵۶ مرده است. ابن عبّاس به راوی می‌گوید: می‌دانی او که بود که مادر شما اسم او را نبرد، اسم او را نبر چه کسی بود؟ او علیّ بن ابی‌طالب بود. او خوش ندارد در این حد اسم علی به خیر برده شود که بگوید زیر بغل پیغمبر را گرفته بود، بگوید در جنگ فلان پدر من و عمو فاروق من فرار کرده بودند علی یک تنه جنگیده بود؟ معلوم است این را نمی‌گوید. زیر بغل پیغمبر را گرفته بود – این کتاب صحیح بخاری است- تحمّل نمی‌کند، می‌گوید یک نفر دیگر. در این حد می‌آید بگوید که چه کسانی در کدام جنگ می‌خواستند پیغمبر را بکشند؟ می‌گوید چه کسی بود که در کدام جنگ اسلام را حفظ کرد؟ پدر و عموی من رفتند دختر پیغمبر را کشتند، می‌گوید؟ نمی‌گوید. حرام است بگوید این‌طور که شما می‌گویید، حرام است، صحابه هم که عادل هستند کار حرام انجام نمی‌دهند.