یکى از انحرافات جنسى، نگاه کردن به تصاویر و صحنه‏هاى تحریک کننده است که به آن «تماشاگرى جنسى» یا «نظر بازى» مى‏گویند. ویژگى اصلى کسانى که دچار این انحراف هستند، مشاهده دزدانه تصاویر یا افراد بى‏خبر است. آنان علاوه بر دیدن تصاویر، در صورت امکان به نگاه دزدانه و تماشاگرى بدن افراد در حال برهنه یا فعالیت جنسى، علاقه فراوان دارند و این عمل را به منظور کسب انگیختى جنسى انجام مى‏دهند! این افراد معمولاً در جریان تماشاگرى، ممکن است بلافاصله بعد از آن اقدام به استمنا کنند!!

شروع انحراف تماشاگرى جنسى، معمولاً قبل از سن پانزده سالگى است و این انحراف گرایش به مزمن شدن دارد و حتى ممکن است بعد از ازدواج نیز ادامه داشته باشد؛ علت آن – همانند سایر انحراف‏هاى جنسى – کاملاً روشن نیست، ولى این حالت در یک نوجوان یا جوان مجرد، حکایت از نیاز شدید جنسى و عاطفى او دارد و چه بسا با ارضاى غریزه جنسى از راه مشروع (ازدواج)، این انحراف به تدریج از بین برود.

اما درباره اینکه نگاه شهواتى به این تصاویر استمنا محسوب مى‏شود؟ باید گفت؛ «استمنا» آن است که انسان به انگیزه تحریک جنسى و خروج منى فکرى را در ذهن بپروراند و یا فعالیت جنسى انجام دهد. چنین کارى حرام است اگرچه منى خارج نشود و اگر منى خارج شود غسل جنابت نیز واجب مى‏شود.[۱]

 

 براى درمان این اختلال، به راه کارهاى زیر عمل کنید:

۱ – در صورت امکان هر چه زودتر ازدواج کنید،

۲ – اگر امکان ازدواج مهیا نیست، فردى را به عنوان همسر انتخاب و از او خواستگارى کنید و او را به عقد خود در آورید – اگر مراسم عروسى را چند سال به تأخیر بیندازید – با این کار هم نیاز جنسى – عاطفى خود را تأمین کنید و هم هزینه زندگى مستقل را بر عهده نخواهید داشت.

۳ – نگاه خود را کنترل کنید. یکى از علل این انحراف، عدم کنترل نگاه است ؛ اگر کسى چشم خود را آزاد بگذارد قطعا دچار مشکل خواهد شد.

 

 

پی نوشت


[۱] – ر.ک: رساله دانشجویى، احکام استمنا، قم: نشر معارف.