همه مراجع: بله، قبل از سن بلوغ نیز تقلید صحیح است اما واجب نیست. ولى پس از بلوغ براى کسانى که به تقلید نیاز دارند، لازم است.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۴۲؛ صافى، جامعالاحکام، ج ۱، س ۲۸؛ تبریزى، التعلیقه على منهاج الصالحین، ج ۱، م ۵؛ سیستانى، المسائل المنتخبه، م ۱۰؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام مکارم، نورى و وحید.