آیات عظام امام، خامنه‌اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر براى اصلاح دندان باشد -نه براى زینت – اشکال ندارد.[۱]

 آیات عظام بهجت، تبریزى و سیستانى: آرى، جایز است.[۲]

آیت‌الله صافى: اگر براى اصلاح دندان باشد – نه براى زینت – اشکال ندارد و اگر براى دندان‌هاى جلو باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد؛ هر چند به قصد زینت هم نباشد.[۳]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – امام، استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، س ۵۶؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۱۶۳؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتائات،س ۴۴۹؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س۲۵۴ و ۲۵۵؛ نورى، استفتائات، ج۱، س ۴۸۰ و ۱۰۴۲٫

[۲] – بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۶۳۹؛ تبریزى، استفتائات، س ۲۱۹۵؛ سیستانى، سایت، زینت.

[۳] – صافى، هدایه العباد، ج ۱، م ۶۷۸٫