همه مراجع (به جز بهجت): اگر در محل و شهر خودش مستحق پیدا نشود، مىتواند آن را به شهر دیگرى ببرد.[۱]

آیه اللّه بهجت: مى‌تواند فطره را به شهر دیگرى ببرد ؛ هر چند در شهر خودش مستحق پیدا شود.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۲۰۳۵ ؛ خامنه‌اى، استفتاء، س ۸۵۷ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۰۵۲٫

[۲] – بهجت، توضیح المسائل مراجع، م ۲۰۳۵٫