قبر امام حسین(ع) همینجایی است که الان مردم زیارت می کنند و قبر همه شهدای اهل بیت آن حضرت، در پایین پای امام حسین(ع) است و قبر علی اکبر به قبر امام حسین(ع) از همه نزدیکتر است. بنابراین قبر علی اصغر و شهدای دیگر از خاندان امام حسین(ع) پایین پای امام حسین(ع) است(بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۰۸ ؛ منتهی الامال، ج اول، ص ۷۴۶، چاپ هجرت ؛ المجالس السنیه، ص ۱۱۰، مجلس ۶۵)در یک روایتی هم آمده که امام حسین(ع) با شمشیر خود قبری برای کودک شیرخوار کند و دفن کرد(المجالس السنیه)
ولی آنچه درست تر به نظر می رسد این است که همه شهدای اهل بیت را در پایین پای امام حسین(ع) دفن کردند و شهدای دیگر را در پهلوی شهیدان اهل بیت دفن کردند. البته قبر حضرت عباس(ع) و جناب حر جدا است.

 

منبع:پرسمان