سوال – آیا نظام عالم برزخ با نظام این عالم فرق دارد ؟


 نظام عالم آخرت یقینا با نظام این عالم فرق می کند . مثلا انسان در دنیا پس از غذا خوردن سیر می شود و گنجایش خوردن چیز دیگر را ندارد و اگر بخورد می ترکد ، ولی در آن جهان هر قدر بخورد ، سیر نمی شود ، و لذت های دیگر از قبیل جماع و غیره نیز به این صورت است . و نظام عالم برزخ نیز اجمالا با نظام این عالم فرق دارد .

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد