سوال – آیا شهداء عالم برزخ دارند ؟ و اگر ندارند چرا درباره حضرت جعفر طیار و ابوالفضل العباس علیه السلام ، در روایت آمده است :
(
له جناحان یطیر بهما فی الجنه )(۱۵۲) دو بال دارد که به وسیله آنها در بهشت به پرواز در می آید .
شهدا نیز برزخ دارند ، و مقصود از بهشت در روایت شاید همان برزخ آنها باشد .

 

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد