همه مراجع (به جز بهجت و صافی):

 

اگر از آلاتی است که به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جایز نیست ولی اگر از آلات مشترک باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشکال ندارد. تفاوتی بین مراسم عزاداری و جشن در حکم موسیقی نیست.[۱]

آیات عظام بهجت و صافی: به طور کلّی نواختن با آلات موسیقی (آلات لهو) در هر حال حرام است. تفاوتی بین مراسم عزاداری و جشن در حکم موسیقی نیست.[۲]

 

 

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی ویژه محرم؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: گروه مؤلفان


[۱]. امام، استفتائات، ج ۲، مکاسب محرّم س ۳۰؛ خامنه‌ای، اجوبه س ۱۱۶۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۹۲؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۵۲۴ و ۵۲۵ و ج ۲، س ۷۰۷ و ۷۱۰؛ تبریزی، استفتائات، س ۱۰۵۴ و ۱۰۶۵ و صراط النجاه، ج ۱، س ۱۰۰۵، دفتر: سیستانی، وحید و نوری.

[۲]. بهجت، توضیح المسائل، متفرقه م ۲۰؛ صافی، جامع المکارم، ج ۱ س ۱۰۳ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۸٫