آیات عظام امام، تبریزی، فاضل، مکارم و سیستانی: اشکال ندارد.[۱]

آیت الله خامنه‌ای: فی نفسه اشکال ندارد، ولی نباید این امور جزء دین شمرده شود.[۲]

آیت الله صافی: حمل عَلَم بعید نیست از تعظیم شعائر محسوب شود و بی‌اشکال باشد.[۳]

آیت الله نوری: استفاده از آن در حدّ متعارف اشکال ندارد.[۴]

 

 

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی ویژه محرم؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: گروه مؤلفان


[۱]. امام، استفتائات، ج ۲٫ مکاسب محرّمه، س ۷۲؛ تبریزی، استفتائات، س ۲۰۰۷؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۲۱۷۴؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۵۷۹؛ سیستانی، سایت، شعائر دینی، س ۶٫

[۲]. خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، س ۱۴۴۴٫

[۳]. صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۵۵۹٫

[۴]. نوری، استفتائات، ج ۲، ص ۵۹۸ و ۶۰۴٫