همه چیز تحت اسم رحمت خدا است. خدا روی رحمانیّت خود همه چیز را خلق کرده است. بنابراین هر چیزی در این عالم وجود، چه انسان، چه جماد، چه جن، چه مَلَک، هر وجودی، هر مخلوقی در این عالم باشد کمالات او از خدا است. یک پرتویی، یک جلوه‌ای، یک شعائی، هر چه می‌خواهید اسم آن را بگذارید، از کمال خدا در آن افتاده است، از این جهت آیت الله است. همه موجودات آیت الله هستند، نشانه‌ی خدا هستند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی، مرجع بزرگوار که استاد مقام معظّم رهبری هم بودند، فرزند شیخ عبدالکریم یزدی مؤسّس حوزه‌ی علمیه‌ی قم، ایشان خیلی دقیق بود. می‌گفتند ایشان در حر‌ف‌های خود و یا در نوشته‌های خود یک کلمه مبالغه نمی‌کرد. بی‌خودی از کسی تعریف نمی‌کرد. بی‌خود القاب و عناوین درشت به کسی نمی‌داد. مگر لیاقت داشته باشد! یعنی به شدّت محتاط بود که یک ذرّه دروغ در کار او نباشد. یکی از شاگردان خود می‌گفت دیدم می‌خواهد یک نامه‌ای به یکی از علما بنویسد. دیدم نوشت حضرت آیت الله فلان! می‌گوید: من تعجب کردم! آیت الله حائری به این زودی‌ها به کسی آیت الله نمی‌‌گوید حالا چطور؟! بعد به ایشان گفتم: علم ایشان خیلی چندان نیست برای ایشان آیت الله نوشتید! آقا شیخ مرتضی حائری گفت: می‌دانم. من فکر کردم که اگر بنویسم حجت الاسلام، این‌که حجّت اسلام نیست، این دروغ است. بنویسم ثقه الاسلام، این‌که مورد وثوق اسلام نیست. این هم دروغ است. آیت الله راست است، چون همه چیز آیت خدا است. این از آن‌جایی است که مقام حجت الاسلام و ثقه الاسلام بالاتر از آیت الله است. می‌گفت: آیت الله راست است، دروغی در آن نیست. آیت الله نوشتم، همه آیه‌ی خدا هستند. در هر حال با این دید همه چیز مظهر است، همه چیز نشانی از خداوند متعال دارد.