تایپوهای مدافعان حرم.cdr تایپوهای مدافعان حرم.cdr تایپوهای مدافعان حرم.cdr تایپوهای مدافعان حرم.cdr تایپوهای مدافعان حرم.cdr

برای دریافت هر پنج طرح (با کیفیت بسیار بالا) در یک فایل PDF اینجا کلیک نمایید.


 

ای  بر شما سلام خداوندگارتان

برقله شرف قدم اقتدارتان

جان برکفان مکتب ایثار اهلبیت

خون خدا معلم و آموزگارتان

در کربلا لوای حسینی به روی دوش

در شام دخت فاطمه چشم انتظارتان

فریاد یا علی است نفس های ظلم سوز

لبیک یا حسین به گردون شعارتان

عباس چشم دوخته بر قامت شما

زینب به موج حادثه ها پاسدارتان

مرحب کشان حیدری و یاررهبری

فریاد خشم صائقه ذوالفقارتان

اصحاب با وفای حسینی شب دهم

لب تشنگان جام بلا ، جان نثارتان

ای مسلم ابن اوسجه ها ای حبیب ها

دست رشید حضرت عباس یارتان

روی حسین را که ندیدید پس چرا

از شوق مرگ رفته زکف اختیارتان

شاگرد های میثم تمار حیدرید

خواندند از ولادتان سر به دارتان

عمارهای شیر خدا شیر های بدر

داعش چوروبهی شده هرجا شکارتان

یارو مدافع حرم زینب و حسین

دریای اشک دیده شب زنده دارتان

قرآن گرفته فاطمه روی سرشما

نازم به عزت و شرف و افتخارتان

بالله ادای حق شمارا نکرده ایم

گوییم اگرقصیده به لیل و نهارتان

قدوسیان به بارگه قدس روزو شب

بوی بهشت می شنوند از مزارتان

جان سرنهاده  بر سر خاک قدومتان

خون آبرو گرفته زرنگ عذارتان

میثم زگرد راه شما آبروگرفت

ای آسمانیان به زمین خاکسارتان