طریق اسلامی این است که مستضعفین را حمایت کنند.

ما به پیروی از اسلام بزرگ، از جمیع مستضعفین حمایت می‌کنیم.

گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.

چه نیکو است که طبقات تمکّن دار، به طور داوطلب برای زاغه و چَپَرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند؛ و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است. و از انصاف به دور است که یکی بی‌خان و مان، و یکی دارای آپارتمان‌ها باشد.

ما آن روز عید داریم که مستمندان ما، مستضعفان ما به زندگی صحیح رفاهی و به تربیت صحیح اسلامی- انسانی برسند.

* خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد.

اسلام برای مستضعفین آمده است و اوّل نظرش به آن‌ها است.

به مستضعفان و مستمندان و زاغه‌نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید.

پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازۀ خدمت به زاغه‌نشینان فایده داشته باشد.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)