در مجلس استادم: جناب آخوند ملا حسینقلی همدانی مذاکره‌ی حُبّ جاه شد؛ من عرض کردم: بحمدالله من حبّ جاه ندارم!

[آخوند همدانی] رو کرد به مرحوم حاج شیخ کاظم و فرمود: ببین میرزا جواد چه می‌گوید؟!

این مطلب گذشت، تا موقعی که عدّه‌ای از ملکی‌های تبریز آمدند به زیارت کربلا؛ بر من ظاهر شد که: معاشرتم با آن‌ها همه ناشی از حبّ جاه است![۱]

منبع: کتاب به سوی دوست،  ص ۲۰۱


[۱]– به نقل از آیت الله حاج سیّد حسین فاطمی قمّی که از شاگردان مرحوم ملکی بوده‌اند.