تضرّع و گریه در درگاه الهی و توسّل به ائمّه‌ی معصومین (ع) و خصوصاً حضرت سیّد الشّهداء (ع) در ازدیاد محبّت در دل انسان، بسیار مؤثّر است؛ و باید با اصرار فراوان از خودش خواست تا محبّتش را به ما عطا کند.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۹