معنی لا إلهَ إلَّا الله دو جزء است: یک جزء آن «لا» است یعنی آنچه که غیر از اوست و نامحرم است، باید از خانه بیرون کنی.

و یک جزئش «إلّا» است یعنی جز صاحب‌خانه‌ی اصلی، کسی نباید در صدر مجلس دلت بنشیند.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۶