ثقلین
13

جلسه ششم – خیر و شر

دهم مهرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
14

جلسه پنجم – استجابت دعا

بیست و هفتم شهریور ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
15

جلسه چهارم – استجابت دعا

دوازدهم تیرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
16

جلسه سوم – دعا

هشتم خرداد 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
17

جلسه دوم – استجابت دعا

هجدهم اردیبهشت ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
18

جلسه اول – دعا

هفدهم فروردین ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
24

جلسه بیست و چهارم – شرایط استجابت دعا ۲۱

پانزدهم اسفند ماه 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
36

جلسه بیست و سوم – شرایط استجابت دعا ۲۰

هشتم اسفندماه 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
32

جلسه بیست و دوم – شرایط استجابت دعا ۱۹

اول اسفندماه 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
28

جلسه بیست و یکم – شرایط استجابت دعا ۱۸

بیست و چهارم بهمن ماه 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
27

جلسه بیستم – شرایط استجابت دعا ۱۷

هفدهم بهمن 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
26

جلسه نوزدهم – شرایط استجابت دعا ۱۶

دهم بهمن ماه 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
20

جلسه هجدهم – شرایط استجابت دعا ۱۵

سوم بهمن 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
19

جلسه هفدهم – شرایط استجابت دعا ۱۴

بیست و سوم آبان 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 14 از 16« بعدی...1213141516