ثقلین
05

جلسه بیست و چهارم

بیست و هشتم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
14

جلسه بیست و سوم

بیست و یکم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
07

جلسه بیست و دوم

چهاردهم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
08

جلسه بیست و یکم

هفتم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
17

جلسه بیستم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

سی ام دی ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
19

جلسه نوزدهم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

شانزدهم دی ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
21

جلسه هجدهم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

یازدهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
22

جلسه هفدهم – کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون

بیست و نهم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
23

جلسه شانزدهم – اثر انباشته های ذهنی و باطنی

پانزدهم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
24

جلسه پانزدهم

اول مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
28

جلسه چهاردهم

چهارم شهریورماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
29

جلسه سیزدهم

بیست و هشتم مردادماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
30

جلسه دوازدهم – اثرات دیده ها و شنیده های انسان

هفدهم تیرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
31

جلسه یازدهم – دعا و دلسوزی برای دیگران

دهم تیرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 14« بعدی...89101112...قبلی »